Информација о организовању и остваривање наставе у школској 2020/2021

Родитељи имају право и обавезу да се изјасне да ли ће у постојећим епидемиолошким условима дозволити да њихово дете/деца похађају наставу по комбинованом моделу или ће се определити за учење на даљину.

Одељењске старешине ће ступити у контакт са родитељима у вези са изјашњавањем.

Према стручном упутству Министарства просвете које је усвојила Влада Републике Србије школа се припрема за наставу по комбинованом моделу што подрадразумева следеће:

–         Ученици једне недеље долазе у школу на непосредну наставу,а следеће недеље реализују часове путем наставе на даљину

–         Ученици једне групе када су у школи имају све часове по распореду. Уколико је у одељењу више од 16 ученика,одељење се дели на две групе

–         Ученици када прате наставу на даљину дужни су да прате Google учионицу према распореду часова

–         Оцењивање ученика у овом моделу наставе се реализује када су ученици у школи уважавајући све принципе оцењивања

–         Часови трају по 30 минута