1. ЈАВНИ ПОЗИВ
заинтересованима за обуку за добијање обавезног сертификата Б, за запослене код правних лица и/или предузетника која обављају делатност сакупљања супстанци које оштећују озонски омотач или флуорованих гасова (фреона) са ефектом стаклене баште из климатизационих система
моторних возила……ОТВОРИ И ПРЕУЗМИ!

2. ПРИЈАВА……………ОТВОРИ И ПРЕУЗМИ!