Прилог 2. Препоруке за почетак образовно-васпитног рада (1)