ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА МАТУРСКИХ  ИСПИТА

од 14.06.  до 19.06.2023.

ПРЕДМЕТ ЗАНИМАЊЕ КОМИСИЈА ТЕРМИНИ УЧИОНИЦА
Српски језик и књижевност-

Писмени   рад

-Техничар оптике

-Техничар машинске енергетике

РадулеЋиповић,председник

Ковиљка Зелић-члан

Тања Обрадовић-члан

14.06.2023.

у 1300

учионица 22б

Фотографија-изборни предмет – Техничар оптике РадулеЋиповић председник

Милош Михајловић-члан

Петровка Торбица-члан

 

15.06.2023.

У 1300

Оптика наочара-изборни предмет -Технича оптике РадулеЋиповић председник

Маријана Крњајић-члан

Петровка Торбица-члан

 

15.06.2023.

У 1330

Енергетска постројења -изборни предмет -Техничар машинске енергетике РадулеЋиповић председник

Јелица Његовановић-члан

Мирослав Ждерић-члан

 

15.06.2023.

У 1400

Основе технике мерења и аутоматизације-изборни предмет -Техничар машинске енергетике РадулеЋиповић председник

Снежана Алексић-члан

Мирослав Ждерић-члан

 

15.06.2023.

У 1430

Практичан рад –Матурски рад -Техничар оптике РадулеЋиповић председник

Милинко  Ненадић -члан

Татјана Милошевић-члан

16.06.2023.

У 1200

Практичан рад –Матурски рад -Техничар машинске енергетике РадулеЋиповић председник

Бојан Ћиповић -члан

Иван Михаљ-члан

19.06.2023.

У 1200

Директор

Даниела Димеска