МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ………….ПДФ

ТЕХНИЧАР ГРЕЈАЊА И КЛИМАТИЗАЦИЈЕ…………………………………..ПДФ

ТЕХНИЧАР ОПТИКЕ……………………………………………………………..ПДФ

ТЕХНИЧАР МАШИНСКЕ ЕНЕРГЕТИКЕ………………………………………..ПДФ

МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ……………………………..ПДФ

МЕХАНИЧАР ОПТИКЕ…………………………………………………………..ПДФ