Директор – Драган Димитров

Организатори практичне наставе – Милинко Ненaдић и Ненад Брзановић

 

 Стручни сарадници

Тијана Совиљ             Психолог
Даница Трајковић             Библиотекар
Александар Стаменковић
Координатор за образовање одраслих
ЗАПОСЛЕНИ НА АДМИНИСТРАТИВНО ФИНАНСИЈСКИМ  ПОСЛОВИМА
Снежана Крстајић Секретар
Марица Баранац Шеф рачуноводства
Сања Митровић
Благајник
Виданка Павловић Административни радник и референт за  ванредне ученике
  ЗАПОСЛЕНИ НА ПОМОЋНО ТЕХНИЧКИМ ПОСЛОВИМА
Александровић Мирољуб Домар
Милидраговић Ненад Радник на одржавању машина
Живка Димитријевић Спремачица
Зорица Ђорђевић Спремачица
Арула Јелена Спремачица
Бранка Јошић Спремачица
Милена Раца Спремачица
Јасмина Томић Спремачица
Маријана Челиковић Спремачица
  Нада Јоцић   Спремачица
  Бисерка Николић   Спремачица
  Милена Анђелковић   Спремачица
  Гордана Богдановић   Спремачица
  Сања Јоксимовић   Спремачица
  Јована Суба   Спремачица
  Ивана Јеврић   Спремачица
  Зорана Стојменовић   Спремачица

Стручна већа  у 2020/2021. год.

Стручно веће наставника српског и
енглеског језика и књижевности

1. Калић Сузана
2. Зелић Ковиљка
3. ОбрадовићТања
4. Светлана Станојевић
5. Касалица Нинослава

Стручно веће наставника друштвених наука

6. Кузмановић Љиљана
7. Крунић Влада
8. Поповић Гордана
9. Шимшић Олга
10. Радојичић Горанка
11. Ракић Данијела
12. Радуловић Дарко
13. Рашковић Пламенка
14. Кончаревић Милан

Стручно веће наставника стручних предмета

15. Свркота Катарина
16. Бојанић Бранислава
17. Лалић Миле
18. Јањић Ступар Савка
19. Ћиповић Радуле
20. Атлагић Душка
21. Димеска Даниела
22. Ждерић Мирослав
23. Брзановић Ненад
24. Алексић Снежана
25. Павлица Бајић Драгана
26. Његовановић Јелица

Стручно веће наставника математике

27. Сњежана Бабић
28. Митровић Влашковић Светлана
29. Пауновић Снежана
30. Марковић Зорана

Стручно веће наставника Физичког васпитања

31. СмиљанићЗоран
32. Павловић Миа
33. Пуповић Душица

Стручно веће наставника природних наука и
наставе за оптичке образовне профиле

34. Крњајић Маријана
35. Кнежевић Миланка
36. Лазић Славица
37. Јоксимовић Слађана
38. Михаиловић Милош
39. Миливојевић Бранка

Стручно веће наставника практичне наставе

40. Ћиповић Бојан
41. Милошевић Татјана
42. Торбица Петровка
43. Ненадић Милинко
44. Матовић Јовиша
45. Баранац Свето
46. Јанкетић Саша
47. Спасовски Томислав
48. Михаљ Иван
49. Црнобрња Бранислав

Стручни сарадници

50. Совиљ Тијана
51. Трајковић Даница

 

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ 2020/21.
I разред
I1 Душка Атлагић
I2  Слађана Јоксимовић
I3  Јелица Његовановић
I4  Нинослава Касалица

       II разред
II 1  Тања Обрадовић
II 2 Сузана Калић
II 3 Мирослав Ждерић
II 4  Радуле Ћиповић
II 5  Петровка Торбица

      III Разред
IIIКатарина Свркота
III2 Драгана Павлица Бајић
III3 Снежана Алексић
III4 Бранислава Бојанић
III5 Милан Кончаревић

      IV разред
IV1  Сњежана Бабић
IV2  Маријана Крњајић
IV3  Даниела Димеска