ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА – ДАНИЕЛА ДИМЕСКА

 

 Стручни сарадници

Ненад Брзановић Организатор практичне наставе
Татјана Милошевић Организатор практичне наставе
Тијана Совиљ Психолог
Даница Трајковић Библиотекар
Александар Стаменковић
Координатор за образовање одраслих
ЗАПОСЛЕНИ НА АДМИНИСТРАТИВНО ФИНАНСИЈСКИМ  ПОСЛОВИМА
Снежана Крстајић Секретар
Марица Баранац Шеф рачуноводства
Сања Митровић
Благајник
Виданка Павловић Административни радник и референт за  ванредне ученике
  ЗАПОСЛЕНИ НА ПОМОЋНО ТЕХНИЧКИМ ПОСЛОВИМА
Александровић Мирољуб Домар
Милидраговић Ненад Техничар одржавања
информационих система и
технологија и техничар
одржавања уређаја и опреме
Живка Димитријевић Спремачица
Зорица Ђорђевић Спремачица
Арула Јелена Спремачица
Бранка Јошић Спремачица
Милена Раца Спремачица
Јасмина Томић Спремачица
Маријана Челиковић Спремачица
Нада Јоцић  Спремачица
Бисерка Николић  Спремачица
Милена Анђелковић  Спремачица
Гордана Богдановић  Спремачица
Сања Јоксимовић  Спремачица
Јована Суба  Спремачица
Ивана Јеврић  Спремачица
Зорана Стојменовић  Спремачица
Душанка Исаиловић Спремачица

Стручна већа  у 2021/2022. год.

Стручно веће наставника српског и
енглеског језика и књижевности

1. Калић Сузана
2. Зелић Ковиљка
3. ОбрадовићТања
4. Светлана Станојевић
5. Касалица Нинослава

Стручно веће наставника друштвених наука

6. Кузмановић Љиљана
7. Крунић Влада
8. Поповић Гордана
9. Шимшић Олга
10. Ракић Данијела
11. Радуловић Дарко
12. Рашковић Пламенка
13. Кончаревић Милан

Стручно веће наставника стручних предмета

14. Свркота Катарина
15. Бојанић Бранислава
16. Лалић Миле
17. Јањић Ступар Савка
18. Ћиповић Радуле
19. Атлагић Душка
20. Ждерић Мирослав
21. Брзановић Ненад
22. Алексић Снежана
23. Павлица Бајић Драгана
24. Његовановић Јелица

Стручно веће наставника математике

25. Сњежана Бабић
26. Митровић Влашковић Светлана
27. Пауновић Снежана

Стручно веће наставника Физичког васпитања

28. СмиљанићЗоран
29. Павловић Миа
30. Пуповић Душица – Марко Лакићевић

Стручно веће наставника природних наука и
наставе за оптичке образовне профиле

31. Крњајић Маријана
32. Торбица Петровка
33. Лазић Славица
34. Јоксимовић Слађана
35. Михаиловић Милош
36. Миливојевић Бранка

Стручно веће наставника практичне наставе

37. Ћиповић Бојан
38. Милошевић Татјана
39. Ненадић Милинко
40. Матовић Јовиша
41. Баранац Свето
42. Микић Цвијетин
43. Спасовски Томислав
44. Михаљ Иван
45. Црнобрња Бранислав

 

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ 2021/22.
I разред
I1  Бранислава Бојанић
I2  Даниела Димеска
I3  Слађана Јоксимовић
I4  Сњежана Бабић

       II разред
II 1  Душка Атлагић
II 2 Мирослав Ждерић
II 3 Јелица Његовановић
II 4  Нинослава Касалица
      III Разред
IIIТања Обрадовић
III2 Сузана Калић
III3 Радуле Ћиповић
III4 Зоран Смиљанић
III5 Петровка Торбица
      IV разред
IV1  Катарина Свркота
IVДрагана Павлица Бајић
IV3  Снежана Алексић