ДАНИЕЛА ДИМЕСКА  – ДИРЕКТОР

 Стручни сарадници

Драгана Павлица Бајић Организатор практичне наставе и вежби – 50%
Свето Баранац Организатор практичне наставе и вежби – 50%
Тијана Совиљ Психолог
Ковиљка Зелић Библиотекар – 50%
  Координатор за образовање одраслих
ЗАПОСЛЕНИ НА АДМИНИСТРАТИВНО ФИНАНСИЈСКИМ  ПОСЛОВИМА
Снежана Крстајић Секретар
Марица Баранац Шеф рачуноводства
Сања Митровић
Благајник
Виданка Павловић Административни радник и референт за  ванредне ученике
  ЗАПОСЛЕНИ НА ПОМОЋНО ТЕХНИЧКИМ ПОСЛОВИМА
Мирољуб Александровић
Домар
Ненад Милидраговић
Техничар одржавања
информационих система и
технологија и техничар
одржавања уређаја и опреме
Живка Димитријевић Спремачица
Зорица Ђорђевић Спремачица
Јелена Арула
Спремачица
Бранка Јошић Спремачица
Данијела Исаков Спремачица
Јасмина Томић Спремачица
Маријана Челиковић Спремачица
Анка Раимовски  Спремачица
Бисерка Николић  Спремачица
Милена Анђелковић  Спремачица
Гордана Богдановић  Спремачица
Сања Јоксимовић  Спремачица
Јована Суба  Спремачица
Ивана Јеврић  Спремачица
Зорана Стојменовић  Спремачица
Душанка Исаиловић Спремачица

Стручна већа  у 2022/2023. год.

Стручно веће наставника српског и
енглеског језика и књижевности

1. Сузана Калић
2. Ковиљка Зелић
3. Тања Обрадовић
4. Сања Младеновић
5. Маја Ђорђијевић

Стручно веће наставника друштвених наука

6. Љиљана Кузмановић
7. Влада Крунић
8. Гордана Поповић
9. Олга Шимшић
10. Данијела Ракић
11. Дарко Радуловић
12. Иван Глишић
13. Драган Јовичић

Стручно веће наставника стручних предмета

14. Катарина Свркота
15. Бранислава Бојанић
16. Милош Булатовић
17. Савка Јањић Ступар
18. Снежана Алексић
19. Душка Атлагић
20. Мирослав Ждерић
21. Јелица  Његовановић
22. Драгана Павлица Бајић
23. Јелица Јанићијевић
24. Радуле Ћиповић
25. Миодраг Ђилас
26. Оља Станић
27. Ненад Кубуровић
28. Зоран Минић

Стручно веће наставника математике

29. Сњежана Бабић
30. Светлана Митровић Влашковић
31. Снежана Пауновић

Стручно веће наставника Физичког васпитања

32. Зоран Смиљанић
33. Миа Павловић

Стручно веће наставника природних наука и
наставе за оптичке образовне профиле

34. Маријана Крњајић
35. Петровка Торбица
36. Славица Лазић
37. Слађана Јоксимовић
38. Милош Михаиловић
39. Бранка Миливојевић

Стручно веће наставника практичне наставе

40. Бојан Ћиповић
41. Татјана Милошевић
42. Милинко Ненадић
43. Јовиша Матовић
44. Свето Баранац
45. Томислав Спасовски
46. Иван Михаљ
47. Бранислав Црнобрња
48. Саша Хајнрих

 

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ 2023/24.

I разред  

I1  Сузана Калић
I2  Тања Обрадовић
I3  Ђилас Миодраг
I4   Саша Хајнрих   

II разред
II 1  Катарина Свркота
II 2 Олга Шимшић
II 3 Сања Младеновић
II 4  Петровка Торбица

III разред

IIIБранислава Бојанић
III2  Драгана Павлица Бајић
III3 Снежана Алексић
III4 Сњежана Бабић

IV разред

IV1  Душка Атлагић
IV2   Зоран Смиљанић
IV3  Јелица Његовановић