ПИСМЕНИ И КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ ШКОЛСКЕ 2022/23
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА
ОДЕЉЕЊЕ ПРВИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ДРУГИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ПРВИ КОНТРОЛНИ ДРУГИ КОНТРОЛНИ ПРВИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ДРУГИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ПРВИ КОНТРОЛНИ ДРУГИ КОНТРОЛНИ ПРВИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ДРУГИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ПРВИ КОНТРОЛНИ ДРУГИ КОНТРОЛНИ
1-1 14.10.2022. 02.12.2022. 28.10.2022. 23.12.2022. 28.09.2022. 28.11.2022. 24.10.2022. 12.12.2022.
1-2 13.10.2022. 01.12.2022. 27.10.2022. 22.12.2022. 28.09.2022. 28.11.2022. 25.102022. 13.12.2022.
1-3 17.10.2022. 05.12.2022. 25.10.2022. 20.12.2022. 29.09.2022. 29.11.2022. 21.10.2022. 16.12.2022.
1-4 11.10.2022. 20.12.2022. 26.10.2022. 21.12.2022. 05.10.2022. 30.11.2022.
2-1 12.10.2022. 14.12.2022. 06.10.2022. 01.12.2022. 21.10.2022. 16.12.2022.
2-2 21.10.2022. 23.12.2022. 06.10.2022. 01.12.2022. 31.10.2022. 19.12.2022. 14.10.2022. 02.12.2022.
2-3 12.10.2022. 14.12.2022 07.10.2022. 02.12.2022. 25.10.2022. 20.12.2022. 30.09.2022.
2-4 17.10.2022. 07.12.2022. 25.10.2022. 26.12.2022. 01.12.2022. 06.10.2022. 03.11.2022. 22.12.2022. 29.09.2022.
3-1 17.10.2022. 12.12.2022. 14.10.2022. 15.12.2022. 04.11.2022. 21.12.2022. 14.10.2022. 02.12.2022.
3-2 19.10.2022. 26.12.2022. 17.10.2022. 12.12.2022. 26.10.2022. 07.12.2022.
3-3 19.10.2022. 12.12.2022. 17.10.2022. 15.12.2022. 20.10.2022. 08.12.2022.
3-4 14.10.2022. 05.12.2022. 28.10.2022. 23.12.2022. 17.10.2022. 12.12.2022. 19.10.2022. 21.12.2022.
4-1 10.10.2022. 05.12.2022. 25.10.2022. 20.12.2022. 14.10.2022. 12.12.2022. 21.10.2022. 16.10.2022. 04.10.2022.
4-2 20.10.2022. 15.12.2022. 13.12.2022. 14.10.2022. 27.10.2022. 22.12.2022. 06.10.2022. 28.11.2022.
4-3 17.10.2022. 12.12.2022. 04.10.2022. 29.11.2022. 08.11.2022. 20.12.2022. 10.10.2022.