Лице за заштиту података о личности у Техничкој школи „Нови Београд“,   је  СНЕЖАНА КРСТАЈИЋ, запослена на пословима секретара Школе.

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ (‘”Службени гласник РС” 87/2018)….ОТВОРИ!

Адреса  Омладинских бригада 25, Нови Београд,
телефон: 011/2163-532
е-маил: sekretar@tehnicka.edu.rs