КОНТАКТ

Техничка школа “Нови Београд”
Омладинских бригада 25
11070 Нови Београд

ТЕЛЕФОНИ:

Секретаријат – 2163-532
Рачуноводство – 2162-218
Директор – 2164-271

Факс: 011/301-66-99

e-mail:
sekretarijat@tehnicka.edu.rs

ЦЕНТРАЛА:  011/2164-231

– Психолог – лок. 104
– Референт за ванредно образовање, ЦЕНТАР ЗА КОНТИНУИРАНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ – лок. 105, тел. 011/3016696
– Организатор практичне наставе – лок. 106
– Шеф рачуноводства – лок. 108
– Портирница – лок. 109
– Радионица – лок. 110
– Библиотека – лок. 111
– Зборница – лок. 116

Где се налазимо?

Налазимо се на Новом Београду, у блоку 67а, преко пута ИДЕА центра.

Линије градског превоза којима можете доћи до нас су:

Аутобуске линије: 68, 73, 76, 81, 94, 95, 610
Трамваји: 7, 7л, 9, 11

ТЕХНИЧКА ШКОЛА “НОВИ БЕОГРАД”