1. Извештај о раду школе за 2021/2022 годину……ОТВОРИ!

 

2. Годишњи плана рада школе за 2022/2023…..ОТВОРИ!

 

3. С Т А Т У Т

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ  „НОВИ БЕОГРАД“……ОТВОРИ!

4. ПРАВИЛНИКО ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА…..ОТВОРИ!

4.1.ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА……ОТВОРИ!