1. Извештај о раду школе за 2022/2023 годину……ОТВОРИ!

2. Годишњи плана рада школе за 2023/2024…..ОТВОРИ!

3. С Т А Т У Т

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ  „НОВИ БЕОГРАД“……ОТВОРИ!

4. ПРАВИЛНИКО ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА…..ОТВОРИ!

4.1.ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА……ОТВОРИ!

4.2.ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ „НОВИ БЕОГРАД“….ОТВОРИ!

5. Школски програм……ОТВОРИ!

5.1 Анекс 1……ОТВОРИ!

6. Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика……ОТВОРИ!

7.  Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика…..ОТВОРИ!

7.1.Правилник о изменама Правилника о правима, обавезама и одговорности ученика……ОТВОРИ!