НАСТАВА СЕ ОДВИЈА  У ЈЕДНОЈ СМЕНИ КОЈА СЕ МЕЊА СВАКЕ НЕДЕЉЕ

ПРЕ ПОДНЕ  ОД 08,30 – 12,45

ПОСЛЕ ПОДНЕ ОД 14,00  – 18,15

 

АДМИНИСТРАТИВНО ФИНАНСИЈСКО ОСОБЉЕ ради од 8 до 16 часова.

ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДА УЧЕНИЦИМА од 13 ДО 14 часова У  КАНЦЕЛАРИЈИ БРОЈ 6.