НАСТАВА СЕ ОДВИЈА  У ЈЕДНОЈ СМЕНИ КОЈА СЕ МЕЊА СВАКЕ НЕДЕЉЕ ПРЕ ПОДНЕ  ОД 07,45 – 13,45 ПОСЛЕ ПОДНЕ ОД 14,15  – 20,15

ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДА УЧЕНИЦИМА од 13 ДО 14 часова У СЕКРЕТАРИЈАТУ ШКОЛЕ

 

·         Психолог

–    пре подне  од 8,30 – 14,30 и

–    после подне од 13,30 до 19,30

 

·         Библиотекар

–  Понедељак – среда – петак у смени са наставницима и ученицима