РЕДОВНО ШКОЛОВАЊЕ!

– Техничар машинске енергетике
– Машински техничар за компјутерско конструисање
– Техничар оптике
– Техничар грејања и климатизације
– Механичар грејне и расхладне технике
– Механичар oптике
– Прецизни механичар

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ!

– Ванредно школовање
– Преквалификација
– Доквалификација
– Специјализација

ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ!

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НОВИ БЕОГРАД“

Минимални број бодова потребних за упис које су имали рангирани на листи претходних година

Образовни профили и слободна места за упис – школска 2020/2021

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

BGNB SE 4D06S МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ 30 4 ГОД
BGNB SE 3D36S МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ 30 3 ГОД
BGNB SE 3D46S МЕХАНИЧАР ОПТИКЕ 15 3 ГОД
BGNB SE 4D15S ТЕХНИЧАР ГРЕЈАЊА И КЛИМАТИЗАЦИЈЕ 30 4 ГОД
BGNB SE 4D14S ТЕХНИЧАР ОПТИКЕ 30 4 ГОД
BGNB SE ПРЕЦИЗНИ МЕХАНИЧАР 15 3 ГОД

НАШИ ПАРТНЕРИ