ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ

 

ОКТОБАРСКИ  ИСПИТНИ РОК  ОД 18.10. 2021.ДО 22. 10. 2021.

 

I РАЗРЕД    Председник –Кончаревоић Милан

Замена  за 19.10.2021. за предмете: верска настава и грађанско васпитање Михајловић Милош

 

ПРЕДМЕТ ТЕРМИН КОМИСИЈА УЧИОНИЦА
Физичко васпитање 18.10.2021.

У 1700

Смиљанић З.

Павловић М.

Фискултурна сала
Хемија 19.10.2021.

У 1300

Лазић С.

Јоксимовић С.

Учионица 22 а
Верска настава 19.10.2021.

У 1830

Кузмановић Љ.

Кончаревић  М

Учионица 22 а
Грађанско васпитање 19.10.2021.

У 1700

Кузмановић Љ.

Кончаревић  М

Учионица 22 а
Техничко цртање 20.10.2021.

У 1340

Ћиповић Р.

Палица Бајић Д.

Кабинет информатике
Енглески језик 20.10.2021.

У 1400

Станојевић С.

Касалица Н.

Учионица 22 а
Рачунарство и информатика

 

20.10.2021.

У 1200

Ћиповић Р. Палица Бајић Д.

 

 

Кабинет информатике

 

 Биологија 21.10.2021.

У 1400

Јоксимовић С.

Лазић С.

Учионица 22 а
Географија 21.10.2021.

У 1550

Марков Б.

Ракић Д.

Учионица 22 а
Физика 22.10.2021.

У 1200

Павлица Бајић Д.

Торбица П.

Учионица 22 а

 

Допунски –редован ученик

ПРЕДМЕТ ТЕРМИН КОМИСИЈА УЧИОНИЦА
Тех.цртање са нац.геом. 20.10.2021.

У 1340

Ћиповић Р.

Палица Бајић Д.

Кабинет информатике

 

 

 

 

 

 

I I РАЗРЕД    Председник –Димеска Даниела

 

 

ПРЕДМЕТ ТЕРМИН КОМИСИЈА УЧИОНИЦА
Ликовна култура 18.10.2021.

У 1600

Михаиловић М.

Миливојевић Б.

Учионица 22 а
Физичко васпитање 18.10.2021.

У 1700

Смиљанић З.

Павловић М.

Фискултурна сала
Основи технике мерења и атуоматизације 19.10.2021.

У 1700

Алексић С.

Његовановић Ј.

Учионица 22 а
Основи енергетике 19.10.2021.

У 1700

Алексић С.

Његовановић Ј.

Учионица 22 а
Верска настава 19.10.2021.

У 1830

Кончаревић М.

Кузмановић Љ.

Учионица 22 а
Енглески језик 20.10.2021.

У 1400

Станојевић С.

Касалица Н.

Учионица 22 а
Посторијења за грејање и климатизацију

 

20.10.2021.

У 1700

Алексић С.

Његовановић Ј.

 

 

Учионица 22 а
Физика 22.10.2021.

У 1350

ПавлицаБајић П.

Торбица П.

Учионица 22 а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I I I РАЗРЕД    Председник – Брзановић Ненад

 

ПРЕДМЕТ ТЕРМИН КОМИСИЈА УЧИОНИЦА
Практична настава ТМЕ 18.10.2021.

У1300

Михаљ И

Ћиповић Б.

Учионица 22 б
Фотографија 18.10.2021.

У1600

МихаиловићМ.

Миливојевић Б.

Учионица 22 б
Физичко васпитање 18.10.2021.

У1700

Смиљанић З.

Павловић М.

Фискултурна сала
Термодинамика и термотехника 19.10.2021.

У1700

Алексић С.

Његовановић Ј.

Учионица 22 б
Посторјење за грејање и клим. 19.10.2021.

У1715

Алексић С.

Његовановић Ј.

Учионица 22а
Грађанско васпитање 19.10.2021.

У1700

Кузмановић Љ.

Кончаревић М..

Учионица 22б
Верска настава 19.10.2021.

У1830

Кончаревић М.

Кузмановић Љ.

Учионица 22 б
Практична настава Техничар оптике 20.10.2021.

У1200

Милошевић Т.

Ненадић М.

Учионица 22 б
Машински елементи 20.10.2021.

У1700

Алексић С.

Његовановић Ј.

Учионица 22 б
Рачунари у оптици 20.10.2021.

У1200

Ћиповић Р.

Павлица Бајић Д.

Кабинет информатике
Социологија 21.10. 2021.

У 1600

Ракић Д.

Марковић Б.

Учионица 22 б
Оптички инструменти 21.10. 2021.

У 1330

Павлица Бајић Д.

Торбица П.

Учионица 22 б
Оптика 22.10. 2021.

У 1330

ПавлицаБајић Д..

Торбица П.

Учионица 22 б
Српски језик и књиж.

 

22.10. 2021.

У 1600-писмени

У 1700-усмени

Обрадовић Т.

Јовановић М.

Учионица 22 б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I V РАЗРЕД    Председник – Радуле Ћиповић

                                Замена за 20.10.2021. за предмет:рачунари у                      оптици Кончаревић Милан

                               

                                                    

 

ПРЕДМЕТ ТЕРМИН КОМИСИЈА УЧИОНИЦА
Физичко васпитање 18.10.2021.

У1700

 

Смиљанић З.

Павловић М.

Фискултурна сала
Офталмологија 18.10.2021.

У 1750

Миливојевић Б.

ПавлицаБајић Д.

Учионица бр. 22 б
Верска настава 19.10.2021.

У1500

Кончаревић М.

Кузмановић Љ.

Учионица бр. 22 б
Математика 19.10.2021.

у1700

Бабић С.

Митровић В. С.

Учионица 22 б
Филозофија 19. 10.2021.

у1700

Кузмановић Љ.

Кончаревић М.

Учионица 22 б
Практична настава Техничар оптике 20.10.2021.

У1200

Милошевић Т.

Ненадић М.

Учионица 22б
Енергетска постројења 20.10.2021.

У1700

Алексић С.

Његовановић Ј.

Учионица 22 б
Рачунари у оптици

 

20.10.2021.

У1200

 

Ћиповић Р.

Павлица Бајић Д.

Кабинет информатике
Организација рада 21.10.2021.

у1640

Димеска Д.

Његовановић Ј.

Учионица 22 б
Аутоматизација постројења 22.10.2021.

у1330

Алексић С.

Његовановић Ј.

Учионица 22 б
Српски језик и књижевност 22.10. 2021.

У 1600-писмени

У 1700-усмени

Обрадовић Т.

Јовановић М.

Учионица 22 б

 

 

Директор

 

Драган Димитров

 

ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ

 

КОНСУЛТАЦИЈЕ ЗА ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК 2021/22.

 

РАЗРЕД ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ТЕРМИН ПРЕОФЕСОР
ДОКВАЛИФИКАЦИЈА

-Тех. оптике,Iраз

-Тех.маш.енерге. IIраз

 

БИОЛОГИЈА

28.09.2021.

У 1400

УЧИОНИЦА 22А

Други термин по договору са професором Слађана Јоксимовић
ДОКВАЛИФИКАЦИЈА

-Тех. оптике,Iраз

-Тех.маш.енерге. Iраз

ХЕМИЈА 30.09.2021.

У 1400

УЧИОНИЦА 22А

Други термин по договору са професором Славица Лазић
ДОКВАЛИФИКАЦИЈА

-Тех. оптике,Iраз

-Тех.маш.енерге. Iраз

ФИЗИКА 13.10.2021.

У 1400

УЧИОНИЦА 22А

Други термин по договору са професором Маријана

Крњајић