ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ – КОНСУЛТАЦИЈЕ ЗА АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК 2023/24….ОТВОРИ!

Уплату је потребно извршити на рачун:

840-31302845-09

Са позивом на број (по моделу 97)

92-01837040174231700

Шифра плаћања 153

Прималац:

Техничка школа ”Нови Београд