-ЈН БР. 3/2017 – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА…пдф

-ЈН БР. 3/2017 – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА…пдф

-ЈН БР. 3/2017 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА…пдф

-ЈН БР. 3/2017 – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ…пдф