ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ

 

КОНСУЛТАЦИЈЕ ЗА АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК 2021/22.

За IV разред-  сви образовни профили

РАЗРЕД ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ПРОФЕСОР
         „ Српски језик и књижевност 04.04.2022.

У 1645

учионица 22а

4 часа

Зелић Ковиљка
-Тех. оптике.

-Тех.маш.енерге.

-Тех.греј.клим.

-Маш.тех.ком.косн

 

МАТЕМАТИКА

 

05.04.2022.

У 1715

учионица 22а

4часа

Бабић Сњежана
         „

 

Енглески језик 06.04.2022.

У 1530

учионица 22а

4часа

Касалица Нинослава
          „ Социологија са правима грађана 07.04.2022.

У 16.40

учионица 22а

2 часа

Ракић Данијела
         „ Устав и права грађана 07.04.2022. 15.30

учионица 22а

2 часа

Ракић Данијела
         „ Филозофија 08.04.2022.

У 1810

учионица 22а

2 часа

Кузмановић Љиљана

НАПОМЕНА, КОНСУЛТАЦИЈЕ ИЗ СЛЕДЕЋИХ ПРЕДМЕТА:

-СОЦИОЛОГИЈА,
-УСТАВИ ИПРАВА ГРАЂАНА
-СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА
НЕЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ЗБОГ БОЛЕСТИ ПРОФЕСОРА!

ХВАЛА НА РАЗУМЕВАЊУ!

За специјализацију (V степен)

Аутоматска регулација грејања и климатизације
ИНСТАЛАТЕР ГРЕЈАЊА И КЛИМАТИЗАЦИЈЕ – СПЕЦИЈАЛИСТА

специјализација

(V степен)

Аутоматска регулација грејања и климатизације 06.04.2022.

У 1600

учионица 22а

4часа

Алексић

Снежана

Техника мерења и аутоматизација постројења
МЕХАНИЧАР ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА – СПЕЦИЈАЛИСТА

специјализација

(V степен)

Техника мерења
и аутоматизација
постројења
06.04.2022.

У 1600

учионица 22а

4часа

Алексић

Снежана

вд директора
Даниела Димеска