РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ У АВГУСТУ 2022.

I-1
МАТЕМАТИКА (ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОПРАВНИХ ИСПИТА)
22.08.2022. У 10 00 -12 15
23.08.2022. У 08 00 -11 00
24.08.2022. У 08 00 -10 45
МЕХАНИКА (ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОПРАВНИХ ИСПИТА)
22.08.2022. У 12 15 -14 30
23.08.2022. У 11 00 -12 30
24.08.2022. У 10 45 -12 15

I-4
ОПТИКА (ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОПРАВНИХ ИСПИТА)
22.08.2022. У 12 15 -14 30
23.08.2022. У 11 00 -12 30
24.08.2022. У 10 45 -12 15
II-1
МАТЕМАТИКА (ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОПРАВНИХ ИСПИТА)
22.08.2022. У 12 15 -16 00
23.08.2022. У 11 00 -14 00
24.08.2022. У 10 45 -14 00
МЕХАНИКА (ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОПРАВНИХ ИСПИТА)
22.08.2022. У 10 00 -12 15
23.08.2022. У 09 30 -11 00
24.08.2022. У 09 15 -10 45

II-2,3
МАТЕМАТИКА (ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОПРАВНИХ ИСПИТА)
22.08.2022. У 12 15 -16 00
23.08.2022. У 11 00 -14 00
24.08.2022. У 10 45 -14 00
ОПТИКА (ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОПРАВНИХ ИСПИТА)
22.08.2022. У 10 00 -12 15
23.08.2022. У 09 30 -11 00
24.08.2022. У 09 15 -10 45
II-3
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОПРАВНИХ
ИСПИТА)
22.08.2022. У 12 15 -14 30
23.08.2022. У 11 00 -12 30
24.08.2022. У 10 45 -12 15
II-4
МАТЕМАТИКА (ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОПРАВНИХ ИСПИТА)
22.08.2022. У 10 00 -12 15
23.08.2022. У 08 00 -11 00
24.08.2022. У 08 00 -10 45

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОПРАВНИХ
ИСПИТА)
22.08.2022. У 12 15 -14 30
23.08.2022. У 11 00 -12 30
24.08.2022. У 10 45 -12 15

РАСПОРЕД ПОПРАВНИХ ИСПИТА У АВГУСТУ 2022.
25.08.2022. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – ПИСМЕНИ 09 00 -10 30

УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА У 12 00
II-1, II-3, II-4
ИСПИТНА КОМИСИЈА:
II-1
Атлагић Душка
Касалица Нинослава
Младеновић Сања
II-3
Његовановић Јелица
Касалица Нинослава
Младеновић Сања
II-4
Његовановић Јелица
Касалица Нинослава
Младеновић Сања

25.08.2022. ОПТИКА У 10 00
I-4
Бабић Сњежана
Крњајић Маријана
Торбица Петровка
II-2
Ждерић Мирослав
Крњајић Маријана
Торбица Петровка

25.08.2022. МЕХАНИКА У 11 00
I-1
Бојанић Бранислава
Свркота Катарина
Ждерић Мирослав
II-1
Атлагић Душка
Свркота Катарина
Ждерић Мирослав

26.08.2022. МАТЕМАТИКА ПИСМЕНИ 09 00 -10 30
УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА У 12 00
I-1
Бојанић Бранислава
Бабић Сњежана
Митровић Влашковић Светлана
II-1
Атлагић Душка
Бабић Сњежана
Митровић Влашковић Светлана
II-2
Ждерић Мирослав
Митровић Влашковић Светлана
Бабић Сњежана
II-3
Његовановић Јелица
Митровић Влашковић Светлана
Бабић Сњежана
II-4
Његовановић Јелица
Митровић Влашковић Светлана
Бабић Сњежана

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКИХ ИСПИТА

АВГУСТ 2022.

23.08.2022. IV-2 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ У 9 00
ИСПИТНА КОМИСИЈА
Павлица-Бајић Драгана
Зелић Ковиљка
Калић Сузана

24.08.2022. IV-2 ПРАКТИЧНА НАСТАВА У 9 00
ИСПИТНА КОМИСИЈА
Павлица-Бајић Драгана
Ненадић Милинко
Матовић Јовиша

24.08.2022. IV-1 ИСПИТИВАЊЕ МАШИНСКИХ
КОНСТРУКЦИЈА У 12 30
ИСПИТНА КОМИСИЈА
Свркота Катарина
Ступар Јањић Савка
Ждерић Мирослав

24.08.2022. IV-1 КОНСТРУИСАЊЕ У 13 00
ИСПИТНА КОМИСИЈА
Свркота Катарина
Ждерић Мирослав
Ступар Јањић Савка

26.08.2022. IV-3 ПРОВЕРА СТРУЧНО ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА
ИСПИТНА КОМИСИЈА
Алексић Снежана
Његовановић Јелица
Ћиповић Радуле

 

ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ

 

АВГУСТОВСКИ  ИСПИТНИ РОК  ОД 22.08. 2022. ДО 26. 08. 2022.

 

I РАЗРЕД    Председник –Иван  Михаљ

Замена  за предмет практична настава Кончаревић Милан

 

ПРЕДМЕТ ТЕРМИН УЧИОНИЦА
Механика 22.08.2022.

У 1030

Учионица 22 а
Хемија и Машински материјали 23.08.2022.

У 900

Учионица 22 а
Практична настава

 

26.08,2022.

У 1000

Учионица 22 а

Специјализација (V степен)

ПРЕДМЕТ ТЕРМИН УЧИОНИЦА
Термоенергетска постројења 24.08.2022.

У 1200

Учиоцаница 22а

I I РАЗРЕД    Председник –Иван Михаљ

Замена за предмет практична настава Кончаревић Милан

ПРЕДМЕТ ТЕРМИН УЧИОНИЦА
Дизајн 22.08.2022.

У 1000

Учионица 22 а
Историја 22.08.2022.

У 1030

Учионица 22 а
Машински елементи 23.08.2022.

У 1030

Учионица 22 а
Основи компјутерске графике 23.08.2022.

У 930

Кабинет информатике
Оптика 24.08.2022.

У 1200

Учионица 22 а
Оптичка материјали 24.08.2022.

У 1230

Учионица 22 а
Основи техниике мерења и аутоматизације 24.08.2022.

У 1200

Учионица 22 а
Практична настава Тех. оптике 25.08.2022.

У 1000

Учионица 22 а
Енглески језик 25.08.2022.

У 1045

Учионица 22 а
Практична настава мех.термоенергетских пост. 26.08.2022.

У 1000

Учионица 22 а
Практична настава мех.греј. расх. технике 26.08.2022.

У 1000

Учионица 22 а

 

I I I РАЗРЕД    Председник – Кончаревић Милан

ПРЕДМЕТ ТЕРМИН УЧИОНИЦА
Енергетска постројења 22.08.2022.

У 1200

Учионица 22 б
Социологија 22.08.2022.

У 1030

Учионица 22 б
Устав и права грађана 22.08.2022.

У 1030

Учионица 22 б
Машински елементи 23.08.2022.

У 930

Учионица 22 б
Физичко васпитање 23.08.2022.

У 1000

Фискултурна сала
Рачунари у оптици 23.08.2022.

У 1030

Кабинет информатике
Оптика 24.08.2022.

У 1200

Учионица 22 б
Оптички инструметни 24.08.2022.

У 1200

Учионица 22 б
Термодинамика и термотехниика 24.08.2022.

У 1200

Учионица 22 б
Термоенергетска постројења 24.08.2022.

У 1200

Учионица 22 б
Хидраулика и пнеуматика 25.08.2022.

У 1000

Учионица 22 б
Практична настава

Техничар оптике

25.08.2022.

У 1030

Учионица 22 б
Практична настава Тех.машинске енергетике 26.08.2022.

У 1000

Учионица 22 б
Практична настава мех.термоенергетских постројења 26.08.2022.

У 1000

Учионица 22 б
Математика 26.08.2022.

У 1045

Учионица 22 б

  

I V РАЗРЕД    Председник – Радуле Ћиповић

ПРЕДМЕТ ТЕРМИН УЧИОНИЦА
Верска настава за ученика Гладовић Дејана 22.08.2022.

У1030

 

Учионица бр. 22 б
Офталмологија 22.08.2022.

У1030

 

Учионица бр. 22 б
Аутоматизација роботика 22.08.2022.

У1030

 

Учионица бр. 22 б
Енергетска постројења 22.08.2022.

У1200

 

Учионица бр. 22 б
Аутоматизација постројења 22.08.2022.

У1200

 

Учионица бр. 22 б
Организација рада 23.08.2022.

У900

 

Учионица бр. 22 б
Рачунари у оптици 23.08.2022.

У1000

 

Кабинет информатике
Српски језик и књ. 23.08.2022.

У1030

 

Учионица  бр. 22 б
Физичко васпитање 23.08.2022.

У11

 

Фискултурна сала
Оптика наочара 24.08.2022.

У1200

 

Учионица бр. 22 б
Енергетски процеси 24.08.2022.

У1200

 

Учионица бр. 22 б
Моделирање маш елемената и конструк. 24.08.2022.

У1200

 

Кабинет информатике
Практична настава  за Техничар оптике 25.08.2022.

У1000

 

Учионица бр. 22 б
Енглески језик 25.08.2022.

У1045

 

Учионица бр. 22 б
Филозофија 26.08.2022.

У1000

 

Учионица бр. 22 б
Верска настава 26.08.2022.

У1030

 

Учионица бр. 22 б
Грађанско васпитање 26.08.2022.

У1030

 

Учионица бр. 22 б

 

 

в.д.  директора

 

Даниела Димеска

 

 

 

 

 

 

Пријава завршних и матурских испита  за ванредне ученике за јунски испитни рок је 17. 06. 2022.  од 12 h do 16 h

ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ

 

КОНСУЛТАЦИЈЕ ЗА ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК 2021/22.

 IV разред

    

РАЗРЕД ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ПРОФЕСОР
Техничар

оптике

IV

Рачунари у оптици 23. 05.2022.

У 1030

кабинет информатике

4 часа

Драгана Бајић Павлица
         „  

Оптика наочара

 

26.05.2022.

У 1030

учионица 22а

4часа

Маријана Крњајић
         „

 

 

Офталмологија

30.05.2022.

У 1600

учионица 22а

4часа

Бранка Миливојевић
         „ Практична настава 31.05.2022.

 у 1200

учионица 22а

4часа

Татјана Милошевић
Техничар машинске енергетике

Техничар грејања и климатизације

Енергетска 

постројења

24.05.2022.

У 1030

учионица 22а

4 часа

Јелица Његовановић
              „ Енергетски процеси 25.05.2022.

у 930

учионица 22а

4часа

Снежана Алексић
Практична настава 27.05.2022.

у 1200

учионица 22а

4часа

Иван Михаљ
Аутоматизација простројења 31.05.2022.

у 1500

учионица 22а

4часа

Снежана Алексић

 

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА (V степен)

МЕХАНИЧАР ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА -СПЕЦИЈАЛИСТА

ИНСТАЛАТЕР ГРЕЈАЊА И КЛИМАТИЗАЦИЈЕ-СПЕЦИЈАЛИСТА

специјализација

(V степен)

Мерење и Контролисање 25.05.2022.

У 1000

учионица 22а

4часа

Свето Баранац
  Хидрауличне,пнеуматске и електричне компоненте 26.05.2022.

У1130

учионица 22 а

4 часа

Лалић Миле

 

Техника мерења и аутоматизација постројења

МЕХАНИЧАР ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА -СПЕЦИЈАЛИСТА

специјализација

(V степен)

 ТЕРМОЕНЕРГЕ-ТСКА ПОСТРОЈЕЊА 25.05.2022.

У 1100

учионица 22а

 

Јелица Његовановић

 

 

                                                                            в.д .директора

Даниела Димеска

ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ

 

КОНСУЛТАЦИЈЕ ЗА АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК 2021/22.

За IV разред-  сви образовни профили

РАЗРЕД ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ПРОФЕСОР
         „ Српски језик и књижевност 04.04.2022.

У 1645

учионица 22а

4 часа

Зелић Ковиљка
-Тех. оптике.

-Тех.маш.енерге.

-Тех.греј.клим.

-Маш.тех.ком.косн

 

МАТЕМАТИКА

 

05.04.2022.

У 1715

учионица 22а

4часа

Бабић Сњежана
         „

 

Енглески језик 06.04.2022.

У 1530

учионица 22а

4часа

Касалица Нинослава
          „ Социологија са правима грађана 07.04.2022.

У 16.40

учионица 22а

2 часа

Ракић Данијела
         „ Устав и права грађана 07.04.2022. 15.30

учионица 22а

2 часа

Ракић Данијела
         „ Филозофија 08.04.2022.

У 1810

учионица 22а

2 часа

Кузмановић Љиљана

НАПОМЕНА, КОНСУЛТАЦИЈЕ ИЗ СЛЕДЕЋИХ ПРЕДМЕТА:

-СОЦИОЛОГИЈА,
-УСТАВИ ИПРАВА ГРАЂАНА
-СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА
НЕЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ЗБОГ БОЛЕСТИ ПРОФЕСОРА!

ХВАЛА НА РАЗУМЕВАЊУ!

За специјализацију (V степен)

Аутоматска регулација грејања и климатизације
ИНСТАЛАТЕР ГРЕЈАЊА И КЛИМАТИЗАЦИЈЕ – СПЕЦИЈАЛИСТА

специјализација

(V степен)

Аутоматска регулација грејања и климатизације 06.04.2022.

У 1600

учионица 22а

4часа

Алексић

Снежана

Техника мерења и аутоматизација постројења
МЕХАНИЧАР ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА – СПЕЦИЈАЛИСТА

специјализација

(V степен)

Техника мерења
и аутоматизација
постројења
06.04.2022.

У 1600

учионица 22а

4часа

Алексић

Снежана

вд директора
Даниела Димеска