ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ

 

КОНСУЛТАЦИЈЕ ЗА АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК 2021/22.

За IV разред-  сви образовни профили

РАЗРЕД ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ПРОФЕСОР
         „ Српски језик и књижевност 04.04.2022.

У 1645

учионица 22а

4 часа

Зелић Ковиљка
-Тех. оптике.

-Тех.маш.енерге.

-Тех.греј.клим.

-Маш.тех.ком.косн

 

МАТЕМАТИКА

 

05.04.2022.

У 1715

учионица 22а

4часа

Бабић Сњежана
         „

 

Енглески језик 06.04.2022.

У 1530

учионица 22а

4часа

Касалица Нинослава
          „ Социологија са правима грађана 07.04.2022.

У 16.40

учионица 22а

2 часа

Ракић Данијела
         „ Устав и права грађана 07.04.2022. 15.30

учионица 22а

2 часа

Ракић Данијела
         „ Филозофија 08.04.2022.

У 1810

учионица 22а

2 часа

Кузмановић Љиљана

НАПОМЕНА, КОНСУЛТАЦИЈЕ ИЗ СЛЕДЕЋИХ ПРЕДМЕТА:

-СОЦИОЛОГИЈА,
-УСТАВИ ИПРАВА ГРАЂАНА
-СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА
НЕЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ЗБОГ БОЛЕСТИ ПРОФЕСОРА!

ХВАЛА НА РАЗУМЕВАЊУ!

За специјализацију (V степен)

Аутоматска регулација грејања и климатизације
ИНСТАЛАТЕР ГРЕЈАЊА И КЛИМАТИЗАЦИЈЕ – СПЕЦИЈАЛИСТА

специјализација

(V степен)

Аутоматска регулација грејања и климатизације 06.04.2022.

У 1600

учионица 22а

4часа

Алексић

Снежана

Техника мерења и аутоматизација постројења
МЕХАНИЧАР ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА – СПЕЦИЈАЛИСТА

специјализација

(V степен)

Техника мерења
и аутоматизација
постројења
06.04.2022.

У 1600

учионица 22а

4часа

Алексић

Снежана

вд директора
Даниела Димеска

Обавештење за ученике

 

Први наставни дан у школској 2021/22. години је среда, 1. септембар.

Настава је у првој недељи у преподневној смени. Првога дана 1. час почиње у 8 и 30 и то је час одељењског старешине. 2. и 3. септембра настава почиње, као што је уобичајено, у 7 и 45 сати.

Распоред одељења по учионицама биће истакнут на улазу у школу и огласној табли.

Ученике првих разреда у учионице ће повести одељењске старешине, који ће им се представити у дворишту школе.

 

Оде-љење Образовни профил Одељењски старешина Оде-љење Образовни профил Одељењски старешина
11 Машински техничар за компјутерско конструисање Бранислава Бојанић 21 Машински техничар за компјутерско конструисање Душка Атлагић
12 Техничар оптике Даниела Димеска 22 Техничар оптике Мирослав Ждерић
13 Техничар грејања и климатизације Слађана Јоксимовић 23 Техничар грејања и климатизације Јелица Његовановић
14 Механичар грејне и расхладне технике и механичар оптике Сњежана Бабић 24 Механичар грејне и

расхладне технике

Нинослава Касалица
 
31 Машински техничар за компјутерско конструисање Тања Обрадовић 41 Машински техничар за компјутерско конструисање Катарина Свркота
32 Техничар оптике Сузана Калић 42 Техничар оптике Драгана Павлица
33 Техничар грејања и климатизације Радуле Ћиповић 43 Техничар грејања и климатизације Снежана Алексић
34 Механичар грејне и расхладне технике Зоран Смиљанић  
35 Механичар оптике Петровка Торбица

– ВЕРИФИКОВАНА ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА СЕРВИСНЕ ТЕХНИЧАРЕ….ПДФ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА ЗA СЕРВИСНЕ ТЕХНИЧАРЕ ИЗ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ

Министарство за заштиту животне средине издаје Сертификат A на основу захтева у форми решења.

Лице које подноси захтев за издавање сертификата А у обавези је да уз захтев приложи и:

  • потврду о завршеној обуци,
  • потврду о положеном испиту,
  • фотокопију или очитану личну карту,
  • доказ о завршеном основном стручном образовању или доказ о најмање три године праксе из области која одговара врсти сертификата А,
  • уверење о држављанству Републике Србије,
  • образац изјаве о прибављању података,
  • доказ да је запослено код правног лица или предузетника,
  • доказ о уплаћеној административној такси у износу од 1.250,00 динара (такса се уплаћује на рачун: 840-742221843-57, прималац је Буџет Републике Србије, позив на број: 50-016).

Сва наведена документација се доставља Министарству заштите животне средине, Одељењу за заштиту ваздуха и озонског омотача, на адресу: Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд.