Entries by zeljkol3

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА ЗA СЕРВИСНЕ ТЕХНИЧАРЕ ИЗ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА ЗA СЕРВИСНЕ ТЕХНИЧАРЕ ИЗ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ Министарство за заштиту животне средине издаје Сертификат A на основу захтева у форми решења. Лице које подноси захтев за издавање сертификата А у обавези је да уз захтев приложи и: потврду о завршеној обуци, потврду о положеном испиту, фотокопију или очитану личну карту, доказ о завршеном основном стручном […]