ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ

 

КОНСУЛТАЦИЈЕ ЗА ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК 2021/22.

 IV разред

    

РАЗРЕД ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ПРОФЕСОР
Техничар

оптике

IV

Рачунари у оптици 23. 05.2022.

У 1030

кабинет информатике

4 часа

Драгана Бајић Павлица
         „  

Оптика наочара

 

26.05.2022.

У 1030

учионица 22а

4часа

Маријана Крњајић
         „

 

 

Офталмологија

30.05.2022.

У 1600

учионица 22а

4часа

Бранка Миливојевић
         „ Практична настава 31.05.2022.

 у 1200

учионица 22а

4часа

Татјана Милошевић
Техничар машинске енергетике

Техничар грејања и климатизације

Енергетска 

постројења

24.05.2022.

У 1030

учионица 22а

4 часа

Јелица Његовановић
              „ Енергетски процеси 25.05.2022.

у 930

учионица 22а

4часа

Снежана Алексић
Практична настава 27.05.2022.

у 1200

учионица 22а

4часа

Иван Михаљ
Аутоматизација простројења 31.05.2022.

у 1500

учионица 22а

4часа

Снежана Алексић

 

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА (V степен)

МЕХАНИЧАР ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА -СПЕЦИЈАЛИСТА

ИНСТАЛАТЕР ГРЕЈАЊА И КЛИМАТИЗАЦИЈЕ-СПЕЦИЈАЛИСТА

специјализација

(V степен)

Мерење и Контролисање 25.05.2022.

У 1000

учионица 22а

4часа

Свето Баранац
  Хидрауличне,пнеуматске и електричне компоненте 26.05.2022.

У1130

учионица 22 а

4 часа

Лалић Миле

 

Техника мерења и аутоматизација постројења

МЕХАНИЧАР ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА -СПЕЦИЈАЛИСТА

специјализација

(V степен)

 ТЕРМОЕНЕРГЕ-ТСКА ПОСТРОЈЕЊА 25.05.2022.

У 1100

учионица 22а

 

Јелица Његовановић

 

 

                                                                            в.д .директора

Даниела Димеска

 

 

 

КАЛЕНДАР ИСПИТНИХ РОКОВА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

 

 

Пријава испита за ОКТОБАРСКИ испитни рок од 06.,07. и 08. октобра 2021.године

Полагање испита   од 18.  до 22.октобра2021. године

Пријава завршних,матурских и специјалистичких испита 22. октобра 2021. године

Полагање завршних, матурских и спeцијалистичких испита  27.,28. и 29. октобара 2021. године

 

 

Пријава испита за ДЕЦЕМБАРСКИ  испитни рок од 02. и 03. децембра 2021.године

Полагање испита   од  13 до 17 . децембра 2021. године

Пријава завршних,матурских и специјалистичких испита 17.децембра.2021.године

Полагање завршних, матурских и спeцијалистичких испита 22.,23. и 24. децембра. 2021. године

 

 

Пријава испита за ФЕБРУАРСКИ испитни рок 10. и 11.фебруара 2022.године

Полагање испита 21. до 25. фебруара 2022. године

Пријава завршних,матурских и специјалистичких испита 25.фебруара 2022. године

Полагање завршних, матурских и спeцијалистичких испита 02.,03.и04. марта.2022. године

 

 

Пријава испита за АПРИЛСКИ испитни рок од  06.,07.и 08. априла.2022. године

Полагање испита  18. до 21. априла  2022.године

Пријава завршних,матурских и специјалистичких испита 21.априла 2022.године

Полагање завршних, матурских и спeцијалистичких испита 27.,28. и 29 април 2022.године

 

 

Пријава испита за ЈУНСКИ испитни рок од 26. и 27. маја 2022. године

Полагање испита 06. до 10. јуна 2022. године

Пријава завршних,матурских и специјалистичких испита 10.јуна 2022.године

Полагање завршних, матурских и спeцијалистичких испита  15.,16. и 17. јуна 2022. године

 

 

Пријава испита за АВГУСТОВСКИ испитни рок од 20. до 24. јуна 2022. године

Полагање испита 22. до 26 августа 2022. године

Пријава завршних,матурских и специјалистичких испита 26.августа 2022.године

Полагање завршних, матурских и спeцијалистичких испита 31.августа, 01. и 02. септембра2022.године