ДЕЦЕМБАРСКИ  ИСПИТНИ РОК  ОД 13.12. 2021.ДО 17. 12. 2021.

 

I РАЗРЕД    Председник – Даниела Димеска

 

ПРЕДМЕТ ТЕРМИН КОМИСИЈА УЧИОНИЦА
Физика 13.12.2021.

У 1200

Крњајић М.

Торбица П.

Учионица 22 а
Ликовна кулутра 13.12.2021.

У 1600

Михајловић М.

Торбица П.

Учионица 22 а
Екологија и заштита  жив.сред 14.12.2021.

У 1530

Јоксимовић С.

Михајловић М

Учионица 22 а
Биологија 14.12.2021.

У 1415

Јоксимовић С.

Михајловић М

Учионица 22 а
Машински материјали 16.12.2021.

У 1750

Лазић С.

Бојанић Б.

Учионица 22 а
Хемија 16.12.2021.

У 1800

Лазић С.

Бојанић Б.

Учионица 22 а

 

Допунски –редован ученик

ПРЕДМЕТ ТЕРМИН КОМИСИЈА УЧИОНИЦА
Тех.цртање са нац.геом. 13.12.2021.

У 1330

Атлагић Д.

Свркота К.

Кабинет информатике
Рачунари и програмирање 15.12.2021.

У 1330

Атлагић Д.

Свркота К.

Механика 16.12. 2021.

У 1750

Лазић С.

Бојанић Б.

Учионица 22 а

 

Специјализација (V степен)

ПРЕДМЕТ ТЕРМИН КОМИСИЈА УЧИОНИЦА
Технологија монтаже и одржавања уређаја за греј.и климатизацију 14.12.2021.

У 1330

Брзановић Н.

Његовановић Ј.

Учиоцаница 22а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II РАЗРЕД    Председник – Драгана  Павлица Бајић

Од 13.12. 2021.ДО 20. 12. 2021.

 

 

ПРЕДМЕТ ТЕРМИН КОМИСИЈА УЧИОНИЦА
Физика 13.12.2021.

У 1230

Крњајић М.

Торбица П.

Учионица 22 а
Биологија 14.12.2021.

У 1500

Јоксимовић С.

Кончаревић М.

Учионица 22 а
Практична настава ТМЕ 14.12.2021.

У 1300

Михаљ И.

Ћиповић Б.

Учионица 22 а
Практична настава МГРТ 14.12.2021.

У 1300

Михаљ И.

Ћиповић Б.

Учионица 22 а
Српски језик и књ. 14.12.2021.

У 1550

Калић С.

Зелић К.

Учионица 22 а
Технологија обраде 14.12.2021.

У 1700

Лалић М.

Бојанић Б.

Учионица 22 а
Основи компјутерске графике 15.12.2021.

У 1200

Свркота К.

Атлагић Д.

Кабинет информатике
Основи технике мерења и аутоматизације 15.12.2021.

У 1330

Његовановић Ј.

Брзановић Н.

Учионица 22 а
Верска настава 16.12.2021.

У 1330

Кончаревић М.

Шимшић О.

Учионица 22 а
Термодинамика и хиодраулика

 

16.12.2021.

У 1340

Димеска Д.

Бојанић Б.

 

 

 

Учионица 22 а

 

 

 

Термоенергетска постројења 16.12.2021.

У 1300

Његовановић Ј.

Брзановић Н.

Учионица 22 а
Историја 17.12.2021.

У 1500

Шимшић О.

Кончаревић М.

Учионица 22 а
Енглески језик 20.12.2021.

У 930

Станојевић С.

Касалица Н.

Учионица 22 а

 

 

 

 

 

 

 

 

III РАЗРЕД    Председник – Тијана   Совиљ

Од 13.12. 2021.ДО 20. 12. 2021.

 

 

ПРЕДМЕТ ТЕРМИН КОМИСИЈА УЧИОНИЦА
Фотографија 13.12.2021.

У1600

Михајловић М.

Торбица П.

Учионица 22 б
Физичко васпитање 13.12.2021.

У1700

Смиљанић З.

Павловић М.

Фискултурна сала
Српски језик и књ. 14.12.2021.

У1550

Калић С.

Зелић К.

Учионица 22 б
Математика 15.12.2021.

У1230

Бабић С.

Пауновић С.

Учионица 22 б
Оптика 16.12.2021.

У1550

Крњајић М.

Торбица П.

Учионица 22а
Машински елементи 16.12.2021.

У1830

Бојанић Б.

Брзановић Н.

Учионица 22б
Социологија 17.12.2021.

У1300

Кончаревић М.

Марковић М.

Учионица 22 б
Грађанско васпитање 17.12.2021.

У1500

Кончаревић М.

Кузмановић Љ.

Учионица 22 б
Верска настава 17.12.2021.

У1500

Кончаревић М.

Кузмановић Љ.

Учионица 22 б
Енглески језик 20.12.2021.

У930

Станојевић С.

Касалица Н.

Кабинет информатике

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV РАЗРЕД    Председник – Радуле Ћиповић

                

                                                    

 

ПРЕДМЕТ ТЕРМИН КОМИСИЈА УЧИОНИЦА
Аутоматизација и роботика 13.12.2021.

У1330

 

Ступар Ј. С.

Ждерић М.

 

Учионица бр. 22 б
Енергетска постројења 13.12.2021.

У1300

Његовановић Ј.

Брзановић Н.

Учионица бр. 22 б
Физичко васпитање 13.12.2021.

У1700

 

Смиљанић З.

Павловић М.

Фискултурна сала
Практична настава Тех.оптике 14.12.2021.

У 1200

Милошевић Т..

Матовић Ј.

Учионица бр. 22 б
Постројења за вентилацију и климатизацију 14.12.2021.

У1300

Његовановић Ј.

Брзановић Н.

Учионица бр. 22 б
Верска настава 14.12.2021.

у1300

Кузмановић Љ.

Кончаревић М.

Учионица 22 б
Испитивање машинских конс. 14. 12.2021.

у1330

Ступар Ј. С.

Лалић М.

Учионица 22 б
Организација рада 14. 12.2021.

у1330

Ступар Ј. С.

Лалић М.

Учионица 22 б
Практична настава Техничар маш.енергетике 14.12.2021.

У1300

Михаљ И.

Ћиповић Б.

Учионица 22б
Српски језик и књ. 14.12.2021.

У1550

Калић С.

Зелић К.

Учионица 22 б
Рачунари у оптици 15.12.2021.

У1200

 

Атлагић Д.

Свркота К.

Кабинет информатике
Математика

 

15.12.2021.

У1230

 

Бабић С.

Пауновић С.

Учионица 22 б
Конструисање

 

16.12.2021.

У1330

 

Атлагић Д.

Свркота К.

Учионица 22 б
Оптика наочара 16.12.2021.

у1550

Крњајић М.

Торбица П.

Учионица 22 б
Аутоматизација постројења 16.12.2021.

у1340

Брзановић Н.

Његовановић Ј.

Учионица 22 б
Постројења за грејање и хлађење 16.12. 2021.

у1640

Брзановић Н.

Његовановић Ј.

Учионица 22 б
Устав и права грађана 17.12. 2021.

у1300

Кончаревић М

Марковић М.

Учионица 22 б
Социологија са правима грађ. 17.12. 2021.

у1300

Кончаревић М

Марковић М.

Учионица 22 б
Енергеткси процеси 17.12. 2021.

у1415

Брзановић Н.

Његовановић Ј.

Учионица 22 б
Грађанско васпитање 17.12. 2021.

у1500

Кузмановић Љ.

Кончаревић М.

Учионица 22 б
Филозофија 17.12. 2021.

у1515

Кузмановић Љ.

Кончаревић М.

Учионица 22 б

 

КОНСУЛТАЦИЈЕ ЗА ДЕЦЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК 2021/22.

 

РАЗРЕД ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ТЕРМИН ПРЕОФЕСОР
ДОКВАЛИФИКАЦИЈА

-Тех. оптике, IIраз

-Тех.маш.енерге. IIраз

 

ФИЗИКА

17.11.2021.

У 1415

УЧИОНИЦА 22А

Други термин по договору са професором Маријана Крњајић
ДОКВАЛИФИКАЦИЈА

-Тех. оптике,IIраз

 

ОСНОВИ КОМПЈУТЕРСКЕ ГРАФИКЕ 26.11.2021.

У 930

кабинет информатике

Други термин по договору са професором Катарина Свркота
ДОКВАЛИФИКАЦИЈА

-Тех. оптике,IIраз

-Тех.маш.енерге. IIраз

ИСТОРИЈА 02.12.2021.

У 1415

УЧИОНИЦА 22А

Други термин по договору са професором Олга Шимшић

 

 

 

 

Директор

 

Драган Димитров

 

 

 

КАЛЕНДАР ИСПИТНИХ РОКОВА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

 

 

Пријава испита за ОКТОБАРСКИ испитни рок од 06.,07. и 08. октобра 2021.године

Полагање испита   од 18.  до 22.октобра2021. године

Пријава завршних,матурских и специјалистичких испита 22. октобра 2021. године

Полагање завршних, матурских и спeцијалистичких испита  27.,28. и 29. октобара 2021. године

 

 

Пријава испита за ДЕЦЕМБАРСКИ  испитни рок од 02. и 03. децембра 2021.године

Полагање испита   од  13 до 17 . децембра 2021. године

Пријава завршних,матурских и специјалистичких испита 17.децембра.2021.године

Полагање завршних, матурских и спeцијалистичких испита 22.,23. и 24. децембра. 2021. године

 

 

Пријава испита за ФЕБРУАРСКИ испитни рок 10. и 11.фебруара 2022.године

Полагање испита 21. до 25. фебруара 2022. године

Пријава завршних,матурских и специјалистичких испита 25.фебруара 2022. године

Полагање завршних, матурских и спeцијалистичких испита 02.,03.и04. марта.2022. године

 

 

Пријава испита за АПРИЛСКИ испитни рок од  06.,07.и 08. априла.2022. године

Полагање испита  18. до 21. априла  2022.године

Пријава завршних,матурских и специјалистичких испита 21.априла 2022.године

Полагање завршних, матурских и спeцијалистичких испита 27.,28. и 29 април 2022.године

 

 

Пријава испита за ЈУНСКИ испитни рок од 26. и 27. маја 2022. године

Полагање испита 06. до 10. јуна 2022. године

Пријава завршних,матурских и специјалистичких испита 10.јуна 2022.године

Полагање завршних, матурских и спeцијалистичких испита  15.,16. и 17. јуна 2022. године

 

 

Пријава испита за АВГУСТОВСКИ испитни рок од 20. до 24. јуна 2022. године

Полагање испита 22. до 26 августа 2022. године

Пријава завршних,матурских и специјалистичких испита 26.августа 2022.године

Полагање завршних, матурских и спeцијалистичких испита 31.августа, 01. и 02. септембра2022.године