ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ

ЈУНСКИ  ИСПИТНИ РОК  ОД 10.06. 2022.ДО 17. 06. 2022.

I РАЗРЕД    Председник –Совиљ Тијана

ПРЕДМЕТ ТЕРМИН КОМИСИЈА УЧИОНИЦА
Практична настава 14.06,2022.

У 1200

Михаљ Иван

Баранац С.

Учионица 22 а
Екологија и заштита животне средине 14.06,2022.

У 1530

Јоксимовић С.

Бојанић Б.

Учионица 22 а
Хемија и Машински материјали 15.06.2022.

У 1300

Бојанић Б.

Лалић М.

Учионица 22 а
Машински материјали 15.06.2022.

У 1300

Бојанић Б.

Лалић М.

Учионица 22 а
Технологија бораде 16.06.2022.

У 1300

Лалић Миле

Бојанић Б..

Учионица 22 а
Техничко цртање са нац. Геометријом 16.06.2022.

У 1315

Лалић Миле

Бојанић Б..

Учионица 22 а
Техничко цртање 16.06.2022.

У 1315

Лалић Миле

Бојанић Б..

Учионица 22 а
Географија 16.06.2022.

У 1640

Поповић Г.

Бојанић Б.

Учионица 22 а
Практична настава само за ученика Дељанин Д. 17.06.2022.

У 1130

Михаљ И.

Баранац С.

Учионица 22 а
Математика 17.06.2022.

У 1200

Бабић С.

Пауновић С

Учионица 22 а

Специјализација (V степен)

ПРЕДМЕТ ТЕРМИН КОМИСИЈА УЧИОНИЦА
Мерење и контролисање 14.06.2022.

У 1200

Баранац С.

Михаљ И.

Учиоцаница 22а
Експлотација одржавање термоенергетских постројења 15.06.2022.

У 1730

Његовановић Ј.

Алексић С.

Учиоцаница 22а
Хидрауличне, пнеуматске елек.компоненте 16.06.2022.

У 1330

Лалић М.

Бојанић Б.

Учиоцаница 22а

  

I I РАЗРЕД    Председник –Совиљ Тијана

ПРЕДМЕТ ТЕРМИН КОМИСИЈА УЧИОНИЦА
Историја 13.06.2022.

У 1330

Шимшић О.

Кончаревић М.

Учионица 22 а
Основи енергетике 13.06.2022.

У 1500

Алексић С.

Његовановић Ј.

Учионица 22 а
Основи техниике мерења и аутоматизације 13.06.2022.

У 1500

Алексић С.

Његовановић Ј.

Учионица 22 а
Оптичка мерења 13.06.2022.

У 1640

Торбица П.

Крњајић М.

Учионица 22 а
Отпорност материјала 13.06.2022.

У 1650

Ступар Ј. С.

Ждерић М.

Учионица 22 а
Практична настава ТМЕ 14.06.2022.

У 1200

Михаљ И.

Баранац С.

Учионица 22 а
Оптика 14.06.2022.

У 1300

Крњајић М

Торбица П.

Учионица 22 а
Физика 14.06.2022.

У 1300

Крњајић М

Торбица П.

Учионица 22 а
Машински елементи само за ученикаДисић М. 14.06.2022.

У 1430

Ждерић М.

Бојанић Б.

Учионица 22 а
Термодинамика и хидраулика 14.06.2022.

У 1700

Алексић С.

Његовановић Ј.

Учионица 22 а
Основи компјутерске графике 15.06.2022.

У 1300

Атлагић Д.

Павлица Б.Д.

Кабинет информатике
Компјутерска графика 15.06.2022.

У 1300

Атлагић Д.

Павлица Б.Д.

Кабинет информатике
Машински елементи 15.06.2022.

У 1510

Ждерић М.

Лалић М.

Учионица 22 а
Термоенергетска постројења 15.06.2022.

У 1640

Његовановић Ј.

Бојанић Б.

Учионица 22 а
Технологија обраде 16.06.2022.

У 1300

Лалић М.

Бојанић Б.

Учионица 22 а
Практична. настава за Тех.Оптике 16.06.2022.

У 1330

Милошевић Т.

Торбица П.

Учионица 22 а
Механика 16.06.2022.

У 1640

Атлагић Д.

Ждерић М.

Учионица 22 а
Дизајн 16.06.2022.

У 1650

Михајловић М.

Поповић Г.

Учионица 22 а
Верска настава 17.06.2022.

У 1350

Кончаревић М.

Кузмановић Љ.

Учионица 22 а
Основи Електротехнике и електроника 17.06.2022.

У 1640

Павлица Бајић Д.

Торбица П

Учионица 22 а
Електротехниика 17.06.2022.

У 1640

Павлица Бајић Д.

Торбица П

Учионица 22 а

 

I I I РАЗРЕД    Председник – Кончаревић Милан

Од 10.06. 2022.ДО 17. 06. 2022.  Напомена :председник за предмет Верска настава  је Бабић Сњежана

ПРЕДМЕТ ТЕРМИН КОМИСИЈА УЧИОНИЦА
Социологија 10.06.2022.

У 1400

Ракић Д.

Шишмшић О.

Учионица 22 б
Устав и права грађана 10.06.2022.

У 1400

Ракић Д.

Шишмшић О.

Учионица 22 б
Основи технике мерења и аутоматизације 13.06.2022.

У 1515

Његовановић Ј

Алексић С.

Учионица 22 б
Енглески језик 13.06.2022.

У 1600

Касалица Н.

Младеновић С.

Учионица 22 б
Практична настава –прецизни механичар 14.06.2022.

У 11200

Михаљ И.

Баранац С.

Учионица 22 б
Оптика 14.06.2022.

У 1300

Крњајић М.

Торбица П.

Учионица 22 б
Оптички инструметни 14.06.2022.

У 1300

Крњајић М.

Торбица П.

Учионица 22 б
Машински елементи 14.06.2022.

У 1430

Ждерић М.

Бојанић Б.

Учионица 22 б
Хидраулика и пнеуматика 15.06.2022.

У 1500

Лалић М.

Ждерић М.

Учионица 22 б
Практична настава

Техничар оптике

16.06.2022.

У 1300

Милошевић Т.

Торбица П.

Учионица 22 б
Енергетска постројења 16.06.2022.

У 1600

Његовановић Ј.

Алексић С.

Учионица 22 б
Математика 17.06.2022.

У 1200

Пауновић С.

Бабић С.

Учионица 22 б
Верска настава 17.06.2022.

У 1350

Кузмановић Љ.

Кончаревић М.

Учионица 22 б

 

I V РАЗРЕД    Председник – Радуле Ћиповић

Од 10.06. 2022.ДО 17. 06. 2022.

 

                                             

ПРЕДМЕТ ТЕРМИН КОМИСИЈА УЧИОНИЦА
Српски језик и књ. 10.06.2022.

У1030

Калић С.

Зелић К.

библиотека
Физичко васпитање 10.06.2022.

У1120

Смиљанић З.

Лакићевић М.

Фискултурна сала
Социологија са правима грађана 10.06.2022.

У1400

Ракић Д.

Шимшић О.

Учионица бр. 22 б
Офталмологија 13.06.2022.

У1330

Миливојевић Б.

Крњајић М.

Учионица бр. 22 б
Енергетски процеси 13.06.2022.

У1345

Алексић С.

Ступар Јањић С.

Учионица бр. 22 б
Предузетништво 13.06.2022.

У1640

Ступар Јањић С.

Ждерић М.

Учионица бр. 22 б
Енглески језик 13.06.2022.

У1600

Касалица Н.

Младеновић С.

Учионица бр. 22 б
Практична настава Техничар.греј. и климатизације 14.06.2022.

У1200

Михаљ И.

Баранац С.

Учионица бр. 22 б
Практична настава Техничар.машинске енергетике 14.06.2022.

У1200

Михаљ И.

Баранац С.

Учионица бр. 22 б
Оптика наочара 14.06.2022.

У1330

Крњајић М.

Торбица П.

Учионица бр. 22 б
Филозофија 14.06.2022.

У1400

Кузмановић Љ.

Кончаревић М.

Учионица бр. 22 б
Рачунари у оптици 15.06.2022.

У1300

Павлица Бајић Д.

Атлагић Д.

Кабинет информатике
Моделирање маш.елем.и конструкција 15.06.2022.

У1300

Павлица Бајић Д.

Атлагић Д.

Кабинет информатике
Аутоматизација постројења 15.06.2022.

У1750

Алексић С.

Његованоовић Ј.

Учионица бр. 22 б
Практична настава Техничар оптике 16.06.2022.

У1300

Милошевић Т.

Торбица П.

Учионица бр. 22 б
Енергетска постројења 16.06.2022.

У1600

Алексић С.

Његовановић Ј.

Учионица бр. 22 б
Математика 17.06.2022.

У 1200

Бабић С.

Пауновић С.

Учионица 22 б
Верска настава 17.06.2022.

У 1350

Кузмановић Љ.

Кончаревић М.

Учионица 22 б

в.д.  директора

Даниела Димеска