ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ

 

КОНСУЛТАЦИЈЕ ЗА ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК 2021/22.

 IV разред

    

РАЗРЕД ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ПРОФЕСОР
Техничар

оптике

IV

Рачунари у оптици 23. 05.2022.

У 1030

кабинет информатике

4 часа

Драгана Бајић Павлица
         „  

Оптика наочара

 

26.05.2022.

У 1030

учионица 22а

4часа

Маријана Крњајић
         „

 

 

Офталмологија

30.05.2022.

У 1600

учионица 22а

4часа

Бранка Миливојевић
         „ Практична настава 31.05.2022.

 у 1200

учионица 22а

4часа

Татјана Милошевић
Техничар машинске енергетике

Техничар грејања и климатизације

Енергетска 

постројења

24.05.2022.

У 1030

учионица 22а

4 часа

Јелица Његовановић
              „ Енергетски процеси 25.05.2022.

у 930

учионица 22а

4часа

Снежана Алексић
Практична настава 27.05.2022.

у 1200

учионица 22а

4часа

Иван Михаљ
Аутоматизација простројења 31.05.2022.

у 1500

учионица 22а

4часа

Снежана Алексић

 

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА (V степен)

МЕХАНИЧАР ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА -СПЕЦИЈАЛИСТА

ИНСТАЛАТЕР ГРЕЈАЊА И КЛИМАТИЗАЦИЈЕ-СПЕЦИЈАЛИСТА

специјализација

(V степен)

Мерење и Контролисање 25.05.2022.

У 1000

учионица 22а

4часа

Свето Баранац
  Хидрауличне,пнеуматске и електричне компоненте 26.05.2022.

У1130

учионица 22 а

4 часа

Лалић Миле

 

Техника мерења и аутоматизација постројења

МЕХАНИЧАР ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА -СПЕЦИЈАЛИСТА

специјализација

(V степен)

 ТЕРМОЕНЕРГЕ-ТСКА ПОСТРОЈЕЊА 25.05.2022.

У 1100

учионица 22а

 

Јелица Његовановић

 

 

                                                                            в.д .директора

Даниела Димеска