АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА МАТУРСКИХ ИСПИТА

од 27. 04.  до 29.04.2022.

ПРЕДМЕТ ЗАНИМАЊЕ КОМИСИЈА ТЕРМИНИ УЧИОНИЦА
Српски језик и књижевност(писмени) ТЕХНИЧАР

МАШИНСКЕ ЕНЕРГЕТИКЕ

-ТЕХНИЧАР ОПТИКЕ

-МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМ.КОНСТ.

Радуле Ћиповић-председник

Ковиљка Зелић-члан

Сузана Калић-члан

27. 04. 2022. у 8,30

БИБЛИОТЕКА

Енергетска постројења-

Изборни предмет

        ТМЕ Радуле Ћиповић председник

Јелица Његовановић-члан

Ненад Брзановић-члан

28. 04. 2022. У 10,00

учионица 22Б

Оптика наочара

Изборни предмет

ТО Радуле Ћиповић председник

Маријана Крњајић-члан

Петровка Торбица-члан

28.04. 2022. У 10,40

учионица 22Б

Констурисање-Изборни предмет МТКК Радуле Ћиповић председник

Душка Атлагић-члан

Катарина Свркота-члан

28. 04. 2022. У 10,10

Кабинет информатике

Моделирање машинских елемената и конструкција-Практичан рад МТКК Радуле Ћиповић председник

Катарина Свркота-члан

Душка Атлагић-члан

29.04. 2022. У 9,30

Кабинет информатике

Практична настава-

Практичан рад

ТО Радуле Ћиповић – председник

Татјана Милошевић –члан

Петровка Торбиаца -члан

29. 04. 2022. У10,10

учионица 22Б

Практична настава-

Практичан рад

ТМЕ Радуле Ћиповић – председник

Иван Михаљ –члан

Ненад Брзановић -члан

29. 04. 2022. У11,00

учионица 22Б

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ЗАВРШНИХ ИСПИТА

ПРЕДМЕТ ЗАНИМАЊЕ КОМИСИЈА ВРЕМЕ И УЧИОНИЦА
ПРАКТИЧАН РАД мгрт  Радуле Ћиповић    председник         

Иван Михаљ-члан

Ненад Брзановић-члан

29.04.2022. У11,30

учионица 22Б

                                                                                                              в.д.  директора

Даниела Димеска