ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ

АПРИЛСКИ  ИСПИТНИ РОК  ОД 18.04. 2022.ДО 21. 04. 2022.

 

I РАЗРЕД    Председник –Мирослав Ждерић

 

ПРЕДМЕТ ТЕРМИН КОМИСИЈА УЧИОНИЦА
Практична настава 18.04,2022.

У 1300

Михаљ Иван

Ћиповић Бојан

Учионица 22 а
Верска настава 18.04,2022.

У 1300

Кончаревић М.

Шимшић Олга

Учионица 22 а
Техничка физика 18.04,2022.

У 1640

Торбица П.

Павлица Бајић Д.

Учионица 22 а
Технологија бораде 19.04.2022.

У 1300

Лалић Миле

Ступар Јањић С.

Учионица 22 а
Биологија 19.04.2022.

У 1400

Јоксимовић С

Бојанић Б.

Учионица 22 а
Механика 19.04.2022.

У 1500

Бојанић Б.

Брзановић Н.

Учионица 22 а
Рачунарство и информатика 20.04.2022.

У 1330

Атлагић Д.

Свркота К.

Кабинет информатике
Физика 20.04.2022.

У 1640

Крњајић М.

Торбица П.

Учионица 22 а
Техничко цртање 20.04.2022.

У 1850

Бојанић Б.

Брзановић Н.

Учионица 22 а
Машински материјали 21.04.2022.

У 1750

Бојанић Б.

Лазић С..

Учионица 22 а
Хемија 21.04.2022.

У 1800

Бојанић Б.

Лазић С..

Учионица 22 а

 

Специјализација (V степен)

ПРЕДМЕТ ТЕРМИН КОМИСИЈА УЧИОНИЦА
Аутоматска регулација грејања и климатизације 21.04.2022.

У 1340

Алексић Снежана

Лалић Миле

Учиоцаница 22а
Техника мерења и аутоматизација постројења 21.04.2022.

У 1340

Алексић Снежана

Лалић Миле

Учиоцаница 22а

  

I I РАЗРЕД    Председник –Павлица Бајић Драгана

Од18.04. 2022.ДО 21. 04. 2022. Напомена:  председник  за предмет -електротехника и електроника Мирослав Ждерић

 

ПРЕДМЕТ ТЕРМИН КОМИСИЈА УЧИОНИЦА
Верска настава 18.04.2022.

У 1240

Кончаревић М.

Шимшић О.

Учионица 22 а
Основи енергетике 18.04.2022.

У 1300

Алексић С.

Брзановић Н.

Учионица 22 а
Историја 18.04.2022.

У 1330

Шимшић О.

Кончаревић М.

Учионица 22 а
Електротехника и електроника 18.04.2022.

У 1640

Павлица Бајић Д.

Торбица П.

Учионица 22 а
Технологија обраде 19.04.2022.

У 1315

Лалић М.

Ступар Јањић С.

Учионица 22 а
Технологија машинске обраде 19.04.2022.

У 1330

Лалић М.

Ступар Јањић С.

Учионица 22 а
Практична настава МГРТ 20.04.2022.

У 1200

Михаљ И.

Ћиповић Б.

Учионица 22 а
Машински елементи 20.04.2022.

У 1910

Бојанић Б.

Брзановић Н.

Учионица 22 а

 

I I I РАЗРЕД    Председник – Кончаревић Милан

Од18.04. 2022.ДО 21. 04. 2022. Напомена:  председник  за предмет –Верска настава и Грађанско васпитање  Слађана Јоксимовић

ПРЕДМЕТ ТЕРМИН КОМИСИЈА УЧИОНИЦА
Енглески језик 18.04.2022.

У 1300

Касалица Н.

Младеновић С.

Учионица 22 б
Основи технике мерења и аутоматизације 18.04.2022.

У 1330

Алексић С.

Брзановић Н.

Учионица 22 б
Оптика 18.04.2022.

У 1640

Крњајић М.

Торбица П.

Учионица 22 б
Организација рада 18.04.2022.

У 1840

Ступар Јањић С.

Лалић М.

Учионица 22 б
Математика 19.04.2022.

У 1200

Пауновић С.

Бабић С.

Учионица 22 б
Грађанско васпитање 19.04.2022.

У 1510

Кузмановић Љ.

Кончаревић М.

Учионица 22 б
Верска настава 19.04.2022.

У 1530

Кузмановић Љ.

Кончаревић М.

Учионица 22 б
Практична настава Тех.маш.енер. 20.04.2022.

У 1200

Михаљ И.

Ћиповић Б.

Учионица 22 б
Практична настава Мех.грејне и расхладне тех. 20.04.2022.

У 1200

Михаљ И.

Ћиповић Б.

Учионица 22 б
Рачунари у оптици 20.04.2022.

У 1330

Атлагић Д.

Свркота К.

Кабинет информатике
Хидраулика и пнеуматика 20.04.2022.

У 1500

Лалић М.

Брзановић Н.

Учионица 22 б
Оптички инструметни 20.04.2022.

У 1640

Крњајић М.

Торбица П.

Учионица 22 б
Термодинамика и термотехника 20.04.2022.

У 1750

Алескић С.

Његовановић Ј.

Учионица 22 б
Машински елементи 20.04.2022.

У 1910

Бојанић Б.

Брзановић Н.

Учионица 22б
Српски језик и књижевност 21.04.2022.

У 1300

Калић С.

Зелић К.

Учионица 22а
Практична настава

Техничар оптике

21.04.2022.

У 1300

Милошевић Т.

Торбица П.

Учионица 22 б
Енергетска постројења 21.04.2022.

У 1500

Његовановић Ј.

Брзановић Н.

Учионица 22 б
Термоенергетска постројења 21.04.2022.

У 1500

Његовановић Ј.

Брзановић Н.

Учионица 22 б

 

Социологија у априлском испитном року неће се одржати, уплату пребацујемо за јунски испитни орок.

 

I V РАЗРЕД    Председник – Радуле Ћиповић

Од 18.04. 2022.ДО 29. 04. 2022.

 

                                             

ПРЕДМЕТ ТЕРМИН КОМИСИЈА УЧИОНИЦА
Енглески језик 18.04.2022.

У1300

 

Касалица Н.

Младеновић С.

Учионица бр. 22 б
Испитивање маш. конструкција 18.04.2022.

У1800

 

Ступар Јањић С.

Лалић М.

Учионица бр. 22 б
Предузетништво 19.04.2022.

У1300

 

Ступар Јањић С.

Лалић М.

Учионица бр. 22 б
Математика 19.04.2022.

У 1200

Бабић Сњежана

Пауновић Снежана

Учионица бр. 22 б
Верска настава за ученицу Кристину Влаховић 19.04.2022.

У 1345

Кончаревић М.

Павлица Бајић Д.

Учионица 22 б
Практична настава Техничар.греј. и клима. 20.04.2022.

У1200

 

Михаљ И.

Ћиповић Б.

Учионица бр. 22 б
Конструисање 20.04.2022.

У1300

 

Атлагић Д.

Свркота .

Кабинет информатике
Рачунари у оптици 20.04.2022.

У1300

 

Атлагић Д.

Свркота .

Кабинет информатике
Верска настава за ученицу Марију Јовановић 20.04.2022.

У 1330

Кончаревић М.

Павлица Бајић Д.

Учионица 22 б
Српски језик и књижевност 21.04.2022.

У1300

Калић С.

Зелић К.

Учионица бр. 22 а
Филозофија 29.04.2022.

У 1120

 

Кузмановић Љ.

Кончаревић М.

Учионица бр. 22 б

 

 

                                                                                                                  в.д.  директора
Даниела Димеска