ПОЛАГАЊЕ МАТУРСКОГ ИСПИТА ЗА ТЕХНИЧАРА ГРЕЈАЊА И КЛИМАТИЗАЦИЈЕ ОДРЖАЋЕ СЕ 31.01.2024.ГОДИНЕ У 10 ЧАСОВА