ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ

 

АВГУСТОВСКИ  ИСПИТНИ РОК  ОД 22.08. 2022. ДО 26. 08. 2022.

 

I РАЗРЕД    Председник –Иван  Михаљ

Замена  за предмет практична настава Кончаревић Милан

 

ПРЕДМЕТ ТЕРМИН УЧИОНИЦА
Механика 22.08.2022.

У 1030

Учионица 22 а
Хемија и Машински материјали 23.08.2022.

У 900

Учионица 22 а
Практична настава

 

26.08,2022.

У 1000

Учионица 22 а

Специјализација (V степен)

ПРЕДМЕТ ТЕРМИН УЧИОНИЦА
Термоенергетска постројења 24.08.2022.

У 1200

Учиоцаница 22а

I I РАЗРЕД    Председник –Иван Михаљ

Замена за предмет практична настава Кончаревић Милан

ПРЕДМЕТ ТЕРМИН УЧИОНИЦА
Дизајн 22.08.2022.

У 1000

Учионица 22 а
Историја 22.08.2022.

У 1030

Учионица 22 а
Машински елементи 23.08.2022.

У 1030

Учионица 22 а
Основи компјутерске графике 23.08.2022.

У 930

Кабинет информатике
Оптика 24.08.2022.

У 1200

Учионица 22 а
Оптичка материјали 24.08.2022.

У 1230

Учионица 22 а
Основи техниике мерења и аутоматизације 24.08.2022.

У 1200

Учионица 22 а
Практична настава Тех. оптике 25.08.2022.

У 1000

Учионица 22 а
Енглески језик 25.08.2022.

У 1045

Учионица 22 а
Практична настава мех.термоенергетских пост. 26.08.2022.

У 1000

Учионица 22 а
Практична настава мех.греј. расх. технике 26.08.2022.

У 1000

Учионица 22 а

 

I I I РАЗРЕД    Председник – Кончаревић Милан

ПРЕДМЕТ ТЕРМИН УЧИОНИЦА
Енергетска постројења 22.08.2022.

У 1200

Учионица 22 б
Социологија 22.08.2022.

У 1030

Учионица 22 б
Устав и права грађана 22.08.2022.

У 1030

Учионица 22 б
Машински елементи 23.08.2022.

У 930

Учионица 22 б
Физичко васпитање 23.08.2022.

У 1000

Фискултурна сала
Рачунари у оптици 23.08.2022.

У 1030

Кабинет информатике
Оптика 24.08.2022.

У 1200

Учионица 22 б
Оптички инструметни 24.08.2022.

У 1200

Учионица 22 б
Термодинамика и термотехниика 24.08.2022.

У 1200

Учионица 22 б
Термоенергетска постројења 24.08.2022.

У 1200

Учионица 22 б
Хидраулика и пнеуматика 25.08.2022.

У 1000

Учионица 22 б
Практична настава

Техничар оптике

25.08.2022.

У 1030

Учионица 22 б
Практична настава Тех.машинске енергетике 26.08.2022.

У 1000

Учионица 22 б
Практична настава мех.термоенергетских постројења 26.08.2022.

У 1000

Учионица 22 б
Математика 26.08.2022.

У 1045

Учионица 22 б

  

I V РАЗРЕД    Председник – Радуле Ћиповић

ПРЕДМЕТ ТЕРМИН УЧИОНИЦА
Верска настава за ученика Гладовић Дејана 22.08.2022.

У1030

 

Учионица бр. 22 б
Офталмологија 22.08.2022.

У1030

 

Учионица бр. 22 б
Аутоматизација роботика 22.08.2022.

У1030

 

Учионица бр. 22 б
Енергетска постројења 22.08.2022.

У1200

 

Учионица бр. 22 б
Аутоматизација постројења 22.08.2022.

У1200

 

Учионица бр. 22 б
Организација рада 23.08.2022.

У900

 

Учионица бр. 22 б
Рачунари у оптици 23.08.2022.

У1000

 

Кабинет информатике
Српски језик и књ. 23.08.2022.

У1030

 

Учионица  бр. 22 б
Физичко васпитање 23.08.2022.

У11

 

Фискултурна сала
Оптика наочара 24.08.2022.

У1200

 

Учионица бр. 22 б
Енергетски процеси 24.08.2022.

У1200

 

Учионица бр. 22 б
Моделирање маш елемената и конструк. 24.08.2022.

У1200

 

Кабинет информатике
Практична настава  за Техничар оптике 25.08.2022.

У1000

 

Учионица бр. 22 б
Енглески језик 25.08.2022.

У1045

 

Учионица бр. 22 б
Филозофија 26.08.2022.

У1000

 

Учионица бр. 22 б
Верска настава 26.08.2022.

У1030

 

Учионица бр. 22 б
Грађанско васпитање 26.08.2022.

У1030

 

Учионица бр. 22 б

 

 

в.д.  директора

 

Даниела Димеска