РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ У АВГУСТУ 2022.

I-1
МАТЕМАТИКА (ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОПРАВНИХ ИСПИТА)
22.08.2022. У 10 00 -12 15
23.08.2022. У 08 00 -11 00
24.08.2022. У 08 00 -10 45
МЕХАНИКА (ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОПРАВНИХ ИСПИТА)
22.08.2022. У 12 15 -14 30
23.08.2022. У 11 00 -12 30
24.08.2022. У 10 45 -12 15

I-4
ОПТИКА (ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОПРАВНИХ ИСПИТА)
22.08.2022. У 12 15 -14 30
23.08.2022. У 11 00 -12 30
24.08.2022. У 10 45 -12 15
II-1
МАТЕМАТИКА (ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОПРАВНИХ ИСПИТА)
22.08.2022. У 12 15 -16 00
23.08.2022. У 11 00 -14 00
24.08.2022. У 10 45 -14 00
МЕХАНИКА (ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОПРАВНИХ ИСПИТА)
22.08.2022. У 10 00 -12 15
23.08.2022. У 09 30 -11 00
24.08.2022. У 09 15 -10 45

II-2,3
МАТЕМАТИКА (ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОПРАВНИХ ИСПИТА)
22.08.2022. У 12 15 -16 00
23.08.2022. У 11 00 -14 00
24.08.2022. У 10 45 -14 00
ОПТИКА (ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОПРАВНИХ ИСПИТА)
22.08.2022. У 10 00 -12 15
23.08.2022. У 09 30 -11 00
24.08.2022. У 09 15 -10 45
II-3
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОПРАВНИХ
ИСПИТА)
22.08.2022. У 12 15 -14 30
23.08.2022. У 11 00 -12 30
24.08.2022. У 10 45 -12 15
II-4
МАТЕМАТИКА (ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОПРАВНИХ ИСПИТА)
22.08.2022. У 10 00 -12 15
23.08.2022. У 08 00 -11 00
24.08.2022. У 08 00 -10 45

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОПРАВНИХ
ИСПИТА)
22.08.2022. У 12 15 -14 30
23.08.2022. У 11 00 -12 30
24.08.2022. У 10 45 -12 15

РАСПОРЕД ПОПРАВНИХ ИСПИТА У АВГУСТУ 2022.
25.08.2022. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – ПИСМЕНИ 09 00 -10 30

УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА У 12 00
II-1, II-3, II-4
ИСПИТНА КОМИСИЈА:
II-1
Атлагић Душка
Касалица Нинослава
Младеновић Сања
II-3
Његовановић Јелица
Касалица Нинослава
Младеновић Сања
II-4
Његовановић Јелица
Касалица Нинослава
Младеновић Сања

25.08.2022. ОПТИКА У 10 00
I-4
Бабић Сњежана
Крњајић Маријана
Торбица Петровка
II-2
Ждерић Мирослав
Крњајић Маријана
Торбица Петровка

25.08.2022. МЕХАНИКА У 11 00
I-1
Бојанић Бранислава
Свркота Катарина
Ждерић Мирослав
II-1
Атлагић Душка
Свркота Катарина
Ждерић Мирослав

26.08.2022. МАТЕМАТИКА ПИСМЕНИ 09 00 -10 30
УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА У 12 00
I-1
Бојанић Бранислава
Бабић Сњежана
Митровић Влашковић Светлана
II-1
Атлагић Душка
Бабић Сњежана
Митровић Влашковић Светлана
II-2
Ждерић Мирослав
Митровић Влашковић Светлана
Бабић Сњежана
II-3
Његовановић Јелица
Митровић Влашковић Светлана
Бабић Сњежана
II-4
Његовановић Јелица
Митровић Влашковић Светлана
Бабић Сњежана

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКИХ ИСПИТА

АВГУСТ 2022.

23.08.2022. IV-2 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ У 9 00
ИСПИТНА КОМИСИЈА
Павлица-Бајић Драгана
Зелић Ковиљка
Калић Сузана

24.08.2022. IV-2 ПРАКТИЧНА НАСТАВА У 9 00
ИСПИТНА КОМИСИЈА
Павлица-Бајић Драгана
Ненадић Милинко
Матовић Јовиша

24.08.2022. IV-1 ИСПИТИВАЊЕ МАШИНСКИХ
КОНСТРУКЦИЈА У 12 30
ИСПИТНА КОМИСИЈА
Свркота Катарина
Ступар Јањић Савка
Ждерић Мирослав

24.08.2022. IV-1 КОНСТРУИСАЊЕ У 13 00
ИСПИТНА КОМИСИЈА
Свркота Катарина
Ждерић Мирослав
Ступар Јањић Савка

26.08.2022. IV-3 ПРОВЕРА СТРУЧНО ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА
ИСПИТНА КОМИСИЈА
Алексић Снежана
Његовановић Јелица
Ћиповић Радуле